75 jaar Vrijheid en nu?

75 jaar VRIJHEID; vraag dit podiumgesprek aan!
Wat is vrijheid eigenlijk? Spreekt het vanzelf? Of is dat maar de vraag?
Het podiumgesprek OVER VRIJHEID GESPROKEN tussen Lena Landauer en Twan Vet aan de hand van de roman Schaduwmoeders nodigt uit tot doordenken.
Iets voor het lesprogramma rond dit thema van ’75 jaar VRIJHEID’ op school of voor een avond bij uw vereniging of club? Voor een dialoog tussen jongeren en ouderen? Neem dan hier contact op. Het programma laat zich goed inpassen en aanpassen aan specifieke wensen.


Welke vragen staan centraal?
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft de volgende gedachte mee bij de herdenking van het einde van WO II:
We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
Bij het lezen van deze stelling komen vragen snel op: is dat besef er wel? En wat versta je onder vrijheid? Lijkt die vrijheid van toen op die van nu?
En hoe behoud je dan die vrijheid? Voor jezelf, voor elkaar?

Tijdsbeelden
Lena Landauer schreef de roman Schaduwmoeders in het besef dat het begrip vrijheid sterk is veranderd in de loop van drie generaties.
-Vrijheid in 1944/’45 was een grote bevrijding, van een vijand.
-In 1970 gaat het om sociale rechten en persoonlijke vrijheid.
-In 2010 weten jongeren eigenlijk niet beter dan dat ze zich kunnen beroepen op hun vrijheid, op hun recht op vrijheid.

En dan nu?
En als je dan, zoals het 4 en 5 mei comité onderstreept, samen verantwoordelijk bent om die vrijheid door te geven aan nieuwe generaties, hoe doe je dat dan?

Lena Landauer leest fragmenten voor uit de roman. De inkijkjes die zo ontstaan geven een historisch gefundeerd reliëf aan de verschillende tijdbeelden en de bijbehorende beleving van vrijheid. Twan Vet gaat daar met Lena Landauer over in gesprek. En met de toehoorders.
Dit programma is aan te vragen om discussies te ondersteunen in het kader van 75 jaar Vrijheid, bijv. op scholen.
Eventueel kan het programma muzikaal nog worden opgeluisterd.

Wie ze zijn
Twan Vet is een jonge dichter en singer-songwriter uit Amersfoort. Hij heeft meerdere malen meegewerkt aan de Nacht van de Literatuur.
Lena Landauer is de schrijversnaam van Helene Fentener van Vlissingen, ook uit Amersfoort. Uit haar atelier komt schrijf- en tekenwerk en ze is een van de organisatoren van de Nacht van de Literatuur.