Gedachtetreinen rijden weer

De benauwdheid van de afgelopen weken zal door de kiezer zeker worden omgezet in stemmen vóór krachten die beloven de economie en vooral de vrijheid, weer op volle kracht te brengen. IJkpunt: januari 2020. En de kiezer is bijna aan de beurt.

Vergeten is dan die schone heldere blauwe lucht, want die herinnert ook aan de beklemmende stilte die overal was neergedaald. Een stilte als symbool dat het mis kon gaan met de wereld. Een wereld waar geen ruimte meer was voor het leven zoals iedereen gewend was. Waar eenzaamheid, beklemming en ruimtegebrek aan kleefden. Want wees eerlijk: hoeveel mensen gaan nu bewust met vakantie om die stilte te kunnen voelen? Beetje ruimte, geen files en overvolle treinen, dat willen mensen heel graag. Maar verder is die leuke, gezellige, opwindende en verwachtingsvolle drukte iets waarbij de meesten uitstekend bij gedijen.

Mijn leven lang ligt die ene vraag over economie mij aan te staren. Een vraag die ik niet zomaar kan beantwoorden, waar ik alleen vermoedens op los kan laten. Wel een vraag waarvan ik vind dat die toch vaker mag worden gesteld.

De vraag luidt: is er economische groei mogelijk zonder wingewesten en armoede van een ruim bevolkte onderklasse? Of is onze hoop eigenlijk gevestigd op een groei die zonder, niet kan bestaan?

Onlangs werd een boek geïntroduceerd op televisie dat gaat over het raadsel waarom de economische winsten zo’n hoge vlucht kennen terwijl de inkomens over de hele linie niet meegroeien. Ook Rutte had hier zijn verbijstering al eens uitgesproken, gekleed in een casual sweater. Hij refereerde aan de mores die er volgens hem, ongeschreven, altijd was, dat als de economie en de bedrijven groeiden, de hele maatschappij hiervan zou meeprofiteren.

Mijn kin zakte doelloos los. Ruttes vertrouwen behoort tot een tijd waarin fatsoen een uitgangspunt was. Vasthouden aan die tijd is niet meer dan een geloof of een persoonlijke overtuiging, zo leert de werkelijkheid.

Nu moet ik kiezen hoe verder te schrijven. Tussen uitweiden over deze naïviteit en wereldvreemdheid (als dat het was) en de gevolgen die deze blinde vlek heeft gekregen voor een heel groot deel van de bevolking.

Ik kies het laatste.

Om verder te lezen, klik hier.