Internationaal

Read the first five pages!
Lesen Sie die ersten fünf Seiten!

Is Schaduwmoeders ook interessant voor lezers buiten Nederland? 
Hier een overzicht van thema’s in het boek:

-hoe het begrip van de betekenis van vrijheid opschoof van diep gekoesterd verlangen, omgeven door idealen, tot een onbeschermde vanzelfsprekendheid;
-de wijze waarop Joodse kinderen werden opgevangen in gastgezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
-de onmogelijkheid om tot een normaal leven over te gaan na de bevrijding en het gebrek aan erkenning voor de verliezen en ontreddering;
-het streven naar maatschappelijke verandering en vrijheid in de jaren ’70 van de vorige eeuw;
-het leven in een woongroep in deze periode;
-campings voor naturisten;
-het revolutionaire denken na 1968 en het Duitse activisme;
-het verzet tegen de woningnood en het wonen in zelf toegeëigende gebouwen (zoals in Amsterdam);
-de individualisering van na 1990;
-het isolement van kinderen uit migrantengezinnen, speciaal na 2000;
-vriendschap.

Graag uw reactie!