Waarhedenwissel

Berichten over de verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg vertellen ons dat er door het zorgpersoneel die eerste corona-maanden gewerkt werd zonder voldoende beschermingsmiddelen, ook in duidelijk risicovolle situaties. Alsof er een duidelijk verbod bestond op het gebruik van mond-/neuskapjes. En dat terwijl er exemplaren in de kast lagen, of elders beschikbaar waren. Veel verzorgers werden ziek, enkele overleden.

Onder druk van de maatschappelijke kritiek krabbelt het RIVM nu terug en roept dat niet zij, maar de regering het beleid maakt. Alleen werd het tekort van hulpmiddelen wel de basis van de uitgedragen vaste richtlijnen van het instituut te zien op de officiële website. Juist het aanwijzen waar de kapjes e.d. wel en niet gebruikt mogen worden, is bij uitstek een politieke beleidsbeslissing en niet een wetenschappelijke richtlijn voor het werken in risicovolle omgevingen met dito patiënten.

Ook betoont het instituut zich graag wat bevoogdend en doet dan uitspraken over het ontstaan van een schijnveiligheid wanneer mensen die kapjes dragen, want ja, dat kan zo gaan. Ik zou denken dat ook deze afweging thuishoort op de tafel van de politiek.

Wat maakte dat het RIVM gezwicht is, is niet duidelijk. Gevaar voor afschaffing of subsidieverlies was er immers niet. Er zal wel iets aan de hand zijn in het samenspel tussen persoonlijkheden en zo wint de macht het dan botweg van de kennis.

In ieder geval is ons nooit eerder verteld dat juist de ouderen in een zorgsituatie en hun verzorgers werden geofferd. En, om het nog erger te maken, de laatste weken wordt ons erop gewezen dat we onze bewegingsvrijheid zelf dienen te beperken, dat we dat ook moeten willen, om ‘onze’ ouderen te beschermen door ‘het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid’. Deze duiding draagt de echo van andere neoliberale kreten die een toon van redelijkheid hebben, maar vooral een verlangen uitdrukken om als overheid niet daar in het zadel te hoeven zitten waar dat vanuit de rol van die overheid juist zou moeten.

Om verder te lezen klik hier.